• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "РЕПРОБИОТЕХ"

    Формиране на научна и научно-практическа мрежа за сътрудничество  в рамките на  ННП РЕПРБИОТЕХ

       С цел разширяване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между  наука и практика, през месец април, научен колектив от ИБИР – П2 посети три  животновъдни ферми, където бяха проведени изследвания по РП 1, РП2 и РП 3 на ННП РЕПРБИОТЕХ.

       Във връзка с изпълнение на изследователски задачи по РП 1, беше посетена  научно – експерименталната база на Земеделски институт в град Шумен. В биволовъдната ферма на института стартира опит по задача 3 „Биотехнологии за интензификация на репродукцията“ и беше приложен експериментален протокол на доц. Е. Кистанова. Целта на експеримента е чрез използване на алтернативни нехормонални методи, да се постигне по-бързо възстановяване на яйчниковата активност при биволици след раждането, и да се съкрати интервалът между раждането и последващото заплождане. При изпълнението на тази задача се обединиха усилия на екипите от четири партниращи организации в ННП РЕПРБИОТЕХ. Биоактивните съставки на добавката, приложена в експеримента, са изследвани в Университета по хранителни технологии , Пловдив – П4. В планирането и анализа на различните параметри на опита са включени: ЗИ-Шумен – П3, ИБИР-БАН, София – П2 и Тракийски университет, Стара Загора – П1.

       На 21 април колеги от трите институции - доц. Й. Илиева, доц. Е. Кистанова,  проф. Н. Василев и гл. асистент И. Фасулков, извършиха първичен ултрасотографски преглед на яйчници при омалачените биволици, с което се формираха контролна и опитна групи. Съгласно разработената схема започна третирането на опитните животни.

    Снимки РП1.

       Във връзка с провеждане на научно – изследователски експерименти, свързани с изпълнението на научния и финансов план на ННП РЕПОРБИОТЕХ по РП 2, изследователски колектив от ИБИР - БАН посети животновъдна ферма в с. Малко Дряново, (област Стара Загора) община Братя Даскалови. Целта на експеримента е, да се изпълнят целите по задача 2. Технологични аспекти за репродукция, 2.1 Изпитване на протоколи за синхронизация на еструса с фиксирано време за изкуствено осеменяване с охладена семенна течност в анестрален и естрален период.  За целта е сформирана група от опитни животни и е приложена  схема с използване на импланти с мелатонин, оптимизиране на хранителния режим на овцете с растителни добавки, използване на вагинални тампони и комбинирано третиране с простагландини. Очакваният ефект е подобряване на плодовитостта и продуктивността на овцете, чрез постигане удължаване периода на млекодобива през цялата година. Новата биотехнологична схема е на ниво експеримент и бъдещо отчитане на икономическия ефект.

    Снимки РП2

       По РП 3 изследователски колектив от ИБИР – П2, съвместно с колеги от П3 проведоха съвместни опити по задача 1. Разработване на биотехнологии за криоконсервиране на генетичен материал. Получени са еякулати от коне и са изпитани среди за съхранение и криоконсервация. Направено е селектиране на мъжки разплодници, преценка на сперматозоиди чрез CASA, HPLC на спермално плазмени протеини, SDS PAGE характеристика на СПП. По задача 1.3. е проведено разреждане и замразяване на семенна течност, както и по задача 1.4.е извършено оптимизиране на съхранението и транспорта на охладена.

    Снимки РП3

       Несъмнена е ползата от екипната работа, от допълването на знания и експертиза, както и обмяната на опита между колегите при решаване на важни комплексни задачи. С настоящите изследвания се прави опит чрез практическо внедряване на иновации, да се постигне икономическа ефективност и така да се подпомогне българското животновъдство. Така приложените схеми ще доведат до ускорено възпроизводство и увеличаване на животинската биомаса за нуждите на населението.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата