Програма за подпомагане на младите учени в БАН – 2017 година

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

СКЛЮЧЕНИ МЛАДЕЖКИ ДОГОВОРИ С БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – 2017 ГОДИНА

 

 

№ по ред

№ НА ПРОЕКТА

ТЕМА НА ПРОЕКТА

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

СТОЙНОСТ

 в лева

1

2

3

4

5

1

ДФНП 17/28/

25.07.2017

„Определяне на семинално-плазмени протеини при вида Canis lupus familiaris, оказващи ефект върху сперматозоидите при in vitro индуцирана капацитация“

Ас. Цветан Стефанов Цветков

9,400

2

ДФНП 17/29/

25.07.2017

„Култивирано инвитро на овариална тъкан и изолирани примордиални фоликули“

Докторант

Марина Деянова Христова

9,000

3

ДФНП 17/118/

28.07.2017

„Значение на експресията на „Mitogen-activated protein kinase 3 / МАРК3/ за фенотипната характеристика и функционалния капацитет на естествените регулаторни Т клетки, като основа за подържане на Т клетъчния имунен толеранс“

Докторант

 Румяна Иванова Сусуркова

9,400

4

 

„Изследване на неканоничната инфламазомна вродена имунна сигнализация в епителни клетки, имащи значение за развитие на автоимунна патология, в това число и имунологично обусловени мъжки инфертилитет, с помощта на транскриптомика /RNA-seq/и епигеномика  /5 meC-seq/, чрез директно молекулно секвениране от 3-то поколение“

Докторант

Елина Аврамска

10,000

5

ДФНП 17/142/

01.08.2017

„Изследване ролята на микро – РНК-141 и промяната в профила на дългите некодиращи РНКи и клетъчния трансркиптом в простатната карциногеза за целите на персонализираната медицина“

Докторант

Албена Любомирова Апостолова

9,000

6

ОБЩО:

46,800

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.