Представяне на новости по програми за мобилност

На 10 май 2023 г. от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ ще се проведе среща с гл. експерт Габриела Чупренска, национално контактно лице по програма Мария-Склодовска Кюри и гл. експерт Томина Галибова, координатор по програма Erasmus+, относно представяне на новостите по двете програми за мобилност.
Поканени се всички заинтересовани лица.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.