Предварителна защита на проект на дисертационен труд

  • Post by:
  • януари 11, 2021
  • Comments off

Предварителна защита на проект на дисертационен труд на тема: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И ТУМОРНИ ЛИНИИ, представен от докторант Милена Костадинова; научен ръководител доц. Милена Мурджева ще се проведе онлайн на 12 януари 2021 от 15 часа пред разширен секционен семинар на секция Молекулярна имунология.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.