Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Диана Манчорова

На 15.04.2024 г. (понеделник) от 13:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Диана Георгиева Манчорова на тема „Проучване върху механизмите на контрол на γδΤ-клетъчната цитотоксичност на майчино-феталната граница по време на имплантацията и ранната бременност при жената“ с научен ръководител доц. д-р Таня Димова, дб – за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Имунология“.

В тази връзка дисертационният труд на докторант Диана Манчорова е предоставен в библиотеката на ИБИР-БАН.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.