Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Илка Цветкова

На 15.11.2023 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Илка Цветанова Цветкова на тема „Изследвания на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D, при индукция на инфламазомата NLRP3. Значение за нарушение на мъжкия фертелитет“ с научен ръководител проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн – за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Имунология“, шифър 01.06.23.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.