Обява за позиция „постдокторант“ март 2022 г.

По проект за финансиране на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ се обявява позиция за постдокторант за срок до 6 месеца.

Изисквания:

1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване)
2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и по възможност флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране
3. Умения за работа с PBMC, клетъчни линии като THP-1, Jurkat, и подобни
4. Познания за придобит и адаптивен имунитет при вирусни инфекции и в репродукцията

 

Моля изпращайте CV на имейл адрес: shayrabedyan@ibir.bas.bg

 

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.