Общо събрание

проф. Пламен Тодоров, дб, дбн
Председател на ОС на ИБИР
Ръководител секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“
виж
Главен асистент Цветан Цветков, доктор
 на ОС на ИБИР

Протоколи 2024 г.

Протокол № 1 – виж

Протоколи 2023 г.

Протокол № 2 – виж

Протокол № 1 – виж

Протоколи 2022 г.

Протокол № 4 – виж

Протокол № 3 – виж

Протокол № 2 – виж

Протокол № 1 – виж

Протоколи 2021 г.

Протокол № 3 – виж

Протокол № 2 – виж

Протокол № 1 – виж

Протоколи 2020 г.
Протокол № 2 – виж
Протокол № 1 – виж
Протоколи 2019 г.
Протокол № 2 – виж
Протокол № 1 – виж
Протоколи 2018 г.
Протокол № 5 от заседание на Мандатната комисия към VII ОС на БАН – виж

Протокол № 4 – виж

Протокол № 3 – виж

Протокол № 2 – виж

Протокол № 1 – виж

Протоколи 2017 г.

Протоколи 2016 г.

Протоколи 2015 г.

Протоколи 2014 г.

Протокол № 2 – виж

ИЗВАДКИ ОТ УСТАВА НА БАН, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПОСТОЯННОТО НАУЧНО ЗВЕНО – виж

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.