НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“

Програмата се изпълнява  от партньорски организации с координатор Тракийски университет, гр. Стара Загора. ИБИР – БАН е партньор № 2 по споразумението, като първи партньор е координаторът.

Срок на програмата: 2018 – 2020 година.

Финансиране: Първи етап на Програмата – 800 000 лева.

Отчет на ИБИР – БАН по изпълнение на първи етап от ННП „РЕПРОБИОТЕХ“.

 

 

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.