Националната научна програма Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България, представена на форум в Санкт Петербург

  • Post by:
  • октомври 3, 2019
  • Comments off

На 19 -22 Септември 2019,  в Санкт Петербург се проведе 23-та Международна  конференция  на Европейската асоциация по репродукция на домашните животни – ESDAR.

На конференцията присъстваха изтъкнати учени от Европа  и над 20 други държави, които имат отношение към дейности за стимулиране на образованието и изследванията в областта на репродукцията, особено за клиничните аспекти, биотехнологиите и физиологията на размножаването на домашни и диви животни. От България се представиха научни разработки, свързани с Националната научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“ РЕПРОБИОТЕХ насочени към разработване и прилагане на иновации в размножителния процес при овцете – РП 2, с което да се подпомогне възпроизводството и да се увеличи биомасата при тези видове. Беше проявен интерес от много учени към представените научни резултати, относно оптимизиране на репродукцията при овце чрез прилагане на нехормонални биологично активни добавки през значими за репродукцията периоди. Направени бяха научни контакти, с цел сътрудничество с учени от Московската академия по ветеринарна медицина и биотехнологии, с Руския изследователски институт по генетика и размножаване на животните, с представители на Университета във Вармия и Мазури, Полша, Олщин, с учени от Швейцария, Италия, Германия и още много други страни.

Повече за събитието можете видите тук: 1, 2

 

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.