Научен съвет

Доцент д-р Стефан Радославов Лолов, дмн
Професор д-р Стефан Радославов Лолов, дмн
Председател на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 888 514 977
виж
Доцент Цветелина Павлова Орешкова , доктор
Доцент Цветелина Павлова Орешкова , доктор
Зам. председател на научен съвет
/01.06.23/ Имунология
+359 2 9711395/155
Виж
Академик Богдан Петрунов, дмн
Доцент Елена Стоянова-Петрова, дб
Секретар на научен съвет
+359 ### 000 000
виж

Професор д-р Сорен Хайрабедян, дбн
Член на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 895453170
виж
Професор Красимира Олегова Тодорова – Хайрабедян, дбн
Член на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 894 371 404
виж
Доцент Пламен Тодоров Тодоров, доктор
Професор Пламен Тодоров Тодоров, дбн
Член на научен съвет
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 888 217 095
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
/01.06.23/ имунология
+359 2 9711395/155
виж
Доц. д-р Бойко Атанасов Георгиев, доктор
Доцент Иван Бочев, доктор
/01.06.23/ имунология
+359 898 757 860
виж
Доцент Десислава Абаджиева, дб
Член на научен съвет
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 ### 000 000
виж
Доцент Теодора Гичева Данева, доктор
Доцент Теодора Данева, доктор
Член на научен съвет
/01.06.17/ физиология на животните и човека
+359 2 876 10 66
виж
Доцент Павел Истилиянов Рашев, доктор
Доцент Павел Рашев, доктор
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
виж
Доцент д-р Росен Георгиев Стефанов, доктор
Доцент д-р Росен Стефанов, доктор

Член на научен съвет

/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 2 97311395/262
Автобиография: Виж
Доц. Диана Зашева, доктор
Доцент Диана Зашева, доктор
Член на научен съвет
/01.06.23/ имунология
виж
Доцент Деница Даскалова, дб
Член на научен съвет
+359 ### 000 000
виж
Главен асистент Цветан Цветков, доктор

Доцент д-р Бойко Георгиев
Позиция: Член на научен съвет
Шифър на специалността: 04.02.01 – Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 ### 000 000
виж
Академик Богдан Петрунов, дмн
Академик Богдан Петрунов, дмн
Член на научен съвет
Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Чл. кор. Румен Панков, дбн
Член кореспондент Румен Панков, дбн
Член на научен съвет
Факултет по биология на СУ “Св. Климент Охридски”
Професор д-р Чавдар Славов
Професор Христо Гагов, доктор
Член на научен съвет
Факултет по биология на СУ “Св. Климент Охридски”
Професор д-р Чавдар Славов
Академик Росица Конакчиева, дбн
Член на научен съвет
Биологически факултет на Су
Доцент д-р Анастас Пашов
Доцент д-р Анастас Пашов
Член на научен съвет
Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН
Последни промени в състава на Научния съвет на ИБИР-БАН са направени на 18.09.2023 г. на проведено Общо събрание на учените. Протокол от ОС виж тук.

Протоколи от заседания на Научен съвет

Протоколи 2010 г.          Протоколи 2011 г.          Протоколи 2012 г.          Протоколи 2013 г.          Протоколи 2014 г.          Протоколи 2015 г.          Прокотоли 2016 г.

Протоколи 2017 г.          Протоколи 2018 г.          Протоколи 2019 г.          Протоколи 2020 г.         Протоколи 2021 г.          Протоколи 2022 г.           Протоколи 2023 г.

Протоколи 2024 г.

 

Решение на ВАК – виж

Функции на НС – виж

Правилник на НС – виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.