Научен съвет

Доцент д-р Стефан Радославов Лолов, дмн
Професор д-р Стефан Радославов Лолов, дмн
Председател на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 888 514 977
виж
Професор д-р Сорен Хайрабедян, дбн
Член на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 895453170
виж
Професор Красимира Олегова Тодорова – Хайрабедян, дбн
Член на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 894 371 404
виж
Професор Петя Димитрова Цветкова, дбн
Професор Петя Димитрова Цветкова, дмн
Член на научен съвет
/01.06.17/ физиология на животните и човека
Доцент Пламен Тодоров Тодоров, доктор
Доцент Пламен Тодоров Тодоров, дбн
Член на научен съвет
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 888 217 095
виж
Доцент д-р Бойко Атанасов Георгиев, доктор
Доцент д-р Бойко Атанасов Георгиев, доктор
Член на научен съвет
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 888 272 529
виж
Доцент Цветелина Павлова Орешкова , доктор
Доцент Цветелина Павлова Орешкова , доктор
Член на научен съвет
/01.06.23/ Имунология
+359 2 9711395/155
Виж
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Заместник председател
/01.06.23/ имунология
+359 2 9711395/155
виж
Доцент Павел Истилиянов Рашев, доктор
Доцент Павел Истилианов Рашев, доктор
Секретар
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
виж
Доцент д-р Росен Георгиев Стефанов, доктор
Доцент д-р Росен Георгиев Стефанов, доктор

Член на научен съвет

/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 2 97311395/262
Виж
Доцент Теодора Гичева Данева, доктор
Доцент Теодора Гичева Данева, доктор
Член на научен съвет
/01.06.17/ физиология на животните и човека
+359 2 876 10 66
виж
Доц. Диана Зашева, доктор
Доцент Диана Зашева, доктор
Член на научен съвет
/01.06.23/ имунология
+359 ### 000 000
виж
Доцент Елена Кистанова, доктор
Доцент Елена Кистанова, доктор
Член на научен съвет
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 898 225 520
виж
Академик Богдан Петрунов, дмн
Академик Богдан Петрунов, дмн
Член на научен съвет
Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Чл. кор. Румен Панков, дбн
Член кореспондент Румен Панков, дбн
Член на научен съвет
Факултет по биология на СУ “Св. Климент Охридски”
Професор Мария Нколова
Професор д-р Мария Николова, дмн
Член на научен съвет
Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Професор д-р Чавдар Славов
Професор Христо Гагов, доктор
Член на научен съвет
Факултет по биология на СУ “Св. Климент Охридски”
Доц д-р Доброслав Кюркчиев, дмн
Доцент д-р Доброслав Кюркчиев, дмн
Член на научен съвет
Лаборатория по клинична имунология при Университетска болница “Св. Иван Рилски” – София
Доцент д-р Анастас Пашов
Доцент д-р Анастас Пашов
Член на научен съвет
Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН

Протоколи от заседания на Научен съвет

Протокол 1 – виж

Протокол 2 – виж

Протокол 3 – виж

Протокол 4 – виж

Протокол 5 – виж

Протокол 6 – виж

Протокол 7 – виж

Протокол 8 – виж

Протокол 9 – виж

Протокол 10 – виж

Протокол 11 – виж

Протокол 12 – виж

Протокол 14 – виж

Протокол 17 – виж

Протокол 18 – виж

Протокол 19 – виж

Протокол 20 – виж

Протокол 21 – виж

Протокол 22 – виж

Протокол 24 – виж

Протокол 25 – виж

Протокол 27 – виж

Протокол 28 от 24.09.2013г – виж

Протокол 29 от 19.11.2013г – виж

Протокол 30 от 28.01.2014г – виж

Протокол 31 от 01.04.2014г – виж

Протокол 32 от 10.06.2014г – виж

Протокол 33 от 15.07.2014г – виж

Протокол 34 от 16.09.2014г – виж

Протокол 35 от 25.11.2014г – виж

Протокол 36 от 09.12.2014г – виж

Протокол 37 от 13.01.2015г – виж

Протокол 38 от 27.01.2015г – виж

Протокол 39 от 10.02.2015г – виж

Протокол 40 от 31.03.2015г – виж

Протокол 41 от 12.05.2015г – виж

Протокол 42 от 09.06.2015г – виж

Протокол 43 от 21.07.2015г – виж

Протокол 44 от 29.09.2015г – виж

Протокол 45 от 27.10.2015г – виж

Протокол 46 от 15.12.2015г – виж

Протокол 47 от 19.01.2016г – виж

Протокол 48 от 02.02.2016г – виж

Протокол 49 от 16.02.2016г – виж

Протокол 51 от 16.02.2016г – виж

Протокол 52 от 16.02.2016г – виж

Протокол 53 от 16.02.2016г – виж

Протокол 54 от 16.02.2016г – виж

Решение на ВАК – виж

Функции на НС – виж

Правилник на НС – виж

Протокол 41 от 12.05.2015г – виж

Протокол 46 от 15.12.2015г – виж