Научен семинар

На 05 април от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ се проведе научен семинар на тема “Парадигмата Th1/Th2 по време на бременност: факти отвъд мита”/ “The Th1/Th2 paradigm in pregnancy: Facts beyond the myth”, представен от Габриел Елмаджиян, биолог, докторант при ИБИР-БАН.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.