Международна дейност – новини

На 02-ри ноември 2023 г. ИБИР-БАН беше посетен от колектив от Институтът по животновъдство, Белград-Земун, Сърбия. Това е научноизследователска институция, специализирана в областта на животновъдството и дългогодишен партньор на нашия институт.
Директорът д-р Никола Делич изрази своето задоволство от топлото посрещане и нивото на лабораторното оборудване.
Бяха проведени открити дискусии за сътрудничеството между двете институции и разчитаме, че сътрудничеството в бъдеще ще бъде още по-интензивно!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.