Лаборатория за конфокална и светлинна микроскопия

Лаборатория за конфокална и светлинна микроскопия оборудвана със:

  • Конфокален микроскоп (закупен със средства от субсидията на БАН)

 

  • Система за микроскопски образ (закупена по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • Флуоресцентна приставка за отразена светлина (закупена по проект ReProForсe)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.