Институт по биология и имунология на размножаването – активен участник в проекта Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология

  • Post by:
  • август 8, 2019
  • Comments off

В периода от 01. 08. 2019 г. до 07. 08, 2019 г. в Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките  се проведе лятна школа по биология и имунология за ученици в изпълнение на проекта ” Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология”.

Проектът е част от новостартиралата програма на МОН “Образование с наука”/06. 2019 г.

В школата участваха двадесет ученика  от 9, 10, 11 и 12 клас с изявен интерес към биологията. Проведените теоретични и практически занимания по модулите:  клетъчна морфология , хистология на тъканите, имунохистохимична локализация на специфични протеини в тъканта, основи в молекулярната биология и запознаване с основните наследствени молекули, генетичната експресия на даден ген, създаване на клетъчни култури и работа с тях, предизвикаха огромен интересен у участниците.  Освен с работата на изследовател, в какъвто имаха възможност да се превърнат,  участниците, анализираха и установиха връзката на науката с практиката. Конкретни примери за приложението на резултатите те откриха във фармацията, ветеринарната и хуманна медицина, селското стопанство.

Школата се провежда за трета поредна година в ИБИР-БАН и се затвърждава като традиция, съдейки по интереса на подрастващите. Следващото издание за школа по проекта е  планирано да се проведе през пролетната ваканция на учениците, а предхождащо мероприятие ще бъде ежегодното отваряне на вратите на ИБИР-БАН за всички възрасти и професии.

Отзив от лятната школа  пубикуваме тук!

 

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.