• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Мисия и визия

    ИБИР-БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания, както и обучителна дейност в областта на биология и имунология на размножаването при животните и човека.

    Предметът на изследване на ИБИР-БАН е уникален на национално ниво и е насочен към разрешаване на социални проблеми,  свързани с  репродуктивното здраве, оптималното използване и възстановяване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.

    Виж още
   • slide1slide2slide3slide4slide5
   • Патрон

    Акад. Кирил Братанов

    Роден на 5 март 1911г в гр. Луковит, България. Починал на 16 октомви 1986г в гр. София, България

   • Reproforce

    Виж още

    ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСTИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”
    Координатор и бенефициент – Институт по биология и имунология на размножаването - Българска aкадемия на науките
    Начало – 12.2009 Продължителност – 42 месеца
    Проектът ReProForce дава възможност на ИБИР-БАН да увеличи кадровия и технологичния си потенциал и да задълбочи сътрудничествата си в национален и европейски мащаб.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата