• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Мисия и визия

    ИБИР-БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания, както и обучителна дейност в областта на биология и имунология на размножаването при животните и човека.

    Предметът на изследване на ИБИР-БАН е уникален на национално ниво и е насочен към разрешаване на социални проблеми,  свързани с  репродуктивното здраве, оптималното използване и възстановяване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.

    Виж още
   • slide1slide2slide3slide4slide5
   • Нов проект

    Виж още

    На 22 юли беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” за проект BG051PO001-3.3.06 -0059

    ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ.

    Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

     

   • Патрон

    Акад. Кирил Братанов

    Роден на 5 март 1911г в гр. Луковит, България. Починал на 16 октомви 1986г в гр. София, България

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата