ИБИР – БАН в помощ за преодоляване на последствията от “Африканската чума” по свинете

  • Post by:
  • август 27, 2019
  • Comments off
Във връзка с болестта “Африканска чума”, наложила избиване на 1/3 от поголовието на свинете в България и най-вече поради неотложната нужда да се съхрани генетичен материал – полови клетки от някои видове, заплашени от изчезване, от Министерство на земеделието и храните и Министерство на образованието и науката, се обърнаха към ИБИР – БАН, в лицето на проф. д-р Мария Иванова, дссн за търсене на решения.
     Проведена е среща при зам. министъра на земеделието и храните Янко Иванов, на която присъстват:  г-жа Силвия Василева, директор на дирекция “Животновъдство”, г-н Георги Йорданов, директор на ИАСРЖ, проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и отговарящ за ННП “Репробиотех” от страна на МОН, проф. Наско Василев, зам. ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора  и координатор на ННП РЕПРОБИОТЕХ, проф. д-р Мария Иванова, дссн, като експерт в областта на криоконсервацията на сперма от нерези и ръководител на ННП “Репробиотех” от ИБИР – БАН.
      По темата проф. Мария Иванова има защитена дисертация и три патента, защитени от нея, проф. Загорски и Неделчо Бобадов. Постиженията им в областта са публикувани в “Theriogenology”. За метода за криоконсервация на сперма от нерез за първи път е докладвано в Дъблин през 1988 г., именно от проф. Иванова и колеги.

За становището на проф. Мария Иванова за решаване на проблема, може да се прочете във в. “Телеграф”, на адрес:

https://www.monitor.bg/bg/a/view/zamrazjavat-genetichen-material-ot-praseta-v-noev-kovcheg-173238

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.