• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Научен съвет

      • Доцент д-р Стефан Радославов Лолов, дмн
       Професор д-р Стефан Радославов Лолов, дмн
       Председател на научен съвет
       /01.06.23/ имунология
       +359 888 514 977
       виж
      • Професор д-р Сорен Хайрабедян, дбн
       Член на научен съвет
       /01.06.23/ имунология
       +359 895453170
       виж
      • Професор Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн
       Член на научен съвет
       /01.06.23/ имунология
       +359 894 371 404
       виж
      • Професор Петя Димитрова Цветкова, дбн
       Професор Петя Димитрова Цветкова, дмн
       Член на научен съвет
       /01.06.17/ физиология на животните и човека
      • Доцент Пламен Тодоров Тодоров, доктор
       Доцент Пламен Тодоров Тодоров, дбн
       Член на научен съвет
       /04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
       +359 888 217 095
       виж
      • Доцент д-р Бойко Атанасов Георгиев, доктор
       Доцент д-р Бойко Атанасов Георгиев, доктор
       Член на научен съвет
       /04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
       +359 888 272 529
       виж
      • Доцент Цветелина Павлова Орешкова , доктор
       Доцент Цветелина Павлова Орешкова , доктор
       Член на научен съвет
       /01.06.23/ Имунология
       +359 2 9711395/155
       Виж
      • Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
       Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
       Заместник председател
       /01.06.23/ имунология
       +359 2 9711395/155
       виж
      • Доцент Павел Истилиянов Рашев, доктор
       Доцент Павел Истилианов Рашев, доктор
       Секретар
       /04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
       виж
      • Доцент д-р Росен Георгиев Стефанов, доктор
       Доцент д-р Росен Георгиев Стефанов, доктор
       Член на научен съвет
       /04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
       +359 2 97311395/262
       Виж
      • Доцент Теодора Гичева Данева, доктор
       Доцент Теодора Гичева Данева, доктор
       Член на научен съвет
       /01.06.17/ физиология на животните и човека
       +359 2 876 10 66
       виж
      • Доц. Диана Зашева, доктор
       Доцент Диана Зашева, доктор
       Член на научен съвет
       /01.06.23/ имунология
       +359 ### 000 000
       виж
      • Доцент Елена Кистанова, доктор
       Доцент Елена Кистанова, доктор
       Член на научен съвет
       /04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
       +359 898 225 520
       виж
      • Академик Богдан Петрунов, дмн
       Академик Богдан Петрунов, дмн
       Член на научен съвет
       Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
      • Чл. кор. Румен Панков, дбн
       Член кореспондент Румен Панков, дбн
       Член на научен съвет
       Факултет по биология на СУ "Св. Климент Охридски"
      • Професор Мария Нколова
       Професор д-р Мария Николова, дмн
       Член на научен съвет
       Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
      • Професор д-р Чавдар Славов
       Професор Христо Гагов, доктор
       Член на научен съвет
       Факултет по биология на СУ "Св. Климент Охридски"
      • Доц д-р Доброслав Кюркчиев, дмн
       Доцент д-р Доброслав Кюркчиев, дмн
       Член на научен съвет
       Лаборатория по клинична имунология при Университетска болница "Св. Иван Рилски" - София
      • Доцент д-р Анастас Пашов
       Доцент д-р Анастас Пашов
       Член на научен съвет
       Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН

     

    Протоколи от заседания на Научен съвет

      • Протокол 1 - виж
      • Протокол 2 - виж
      • Протокол 3 - виж
      • Протокол 4 - виж
      • Протокол 5 - виж
      • Протокол 6 - виж
      • Протокол 7 - виж
      • Протокол 8 - виж
      • Протокол 9 - виж
      • Протокол 10 - виж
      • Протокол 11 - виж
      • Протокол 12 - виж
      • Протокол 14 - виж
      • Протокол 17 - виж
      • Протокол 18 - виж
      • Протокол 19 - виж
      • Протокол 20 - виж
      • Протокол 21 - виж
      • Протокол 22 - виж
      • Протокол 24 - виж
      • Протокол 25 - виж
      • Протокол 27 - виж
      • Протокол 28 от 24.09.2013г - виж
      • Протокол 29 от 19.11.2013г - виж
      • Протокол 30 от 28.01.2014г - виж
      • Протокол 31 от 01.04.2014г - виж
      • Протокол 32 от 10.06.2014г - виж
      • Протокол 33 от 15.07.2014г - виж
      • Протокол 34 от 16.09.2014г - виж
      • Протокол 35 от 25.11.2014г - виж
      • Протокол 36 от 09.12.2014г - виж
      • Протокол 37 от 13.01.2015г - виж
      • Протокол 38 от 27.01.2015г - виж
      • Протокол 39 от 10.02.2015г - виж
      • Протокол 40 от 31.03.2015г - виж
      • Протокол 41 от 12.05.2015г - виж
      • Протокол 42 от 09.06.2015г - виж
      • Протокол 43 от 21.07.2015г - виж
      • Протокол 44 от 29.09.2015г - виж
      • Протокол 45 от 27.10.2015г - виж
      • Протокол 46 от 15.12.2015г - виж
      • Протокол 47 от 19.01.2016г - виж
      • Протокол 48 от 02.02.2016г - виж
      • Протокол 49 от 16.02.2016г - виж
      • Протокол 51 от 16.02.2016г - виж
      • Протокол 52 от 16.02.2016г - виж
      • Протокол 53 от 16.02.2016г - виж
      • Протокол 54 от 16.02.2016г - виж

     

    Решение на ВАК - виж

    Функции на НС - виж

    Правилник на НС - виж

    • Протокол 41 от 12.05.2015г - виж
    • Протокол 46 от 15.12.2015г - виж

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата