Защита на дисертационен труд на докторант Кирил Лазов

На 20.03.2024 г. (сряда) от 13:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Ролята на семенната плазма и биологични активни вещества с цел разработване на нова технология за криоконсервация на сперма от кучета“, представен от докторант Кирил Лазов, към секция „Имуноневроендокринология“ по специалност „Животновъдство”, с научен ръководител доц. д-р Бойко Георгиев, дб.

Дисертационният труд е на разположение в библиотеката на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН, ет. 3.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.