Защита на дисертационен труд на докторант Елина Васева

На 13.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на метилационния статус върху гени, свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитет“, представен от докторант Елина Васева, при лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“ по научна специалност „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на разножаването“, ш. 04.02.01, с научен ръководител проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн.
Дисертационният труд е на разположение в библиотеката на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН, ет. 3.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.