Лаборатория за анализи и техники в репродуктивната биология

Ръководител:
доц. Росен Стефанов

Научен екип:
 
Докторанти:
Мергюл Ферадова
 

Лаборатория за анализи и техники в репродуктивната биология

Основни изследователски проблеми

  • Изучаване на репродуктивните проблеми на селскостопанските животни при естествено протичаща репродукция и разработване на методи и подходи за достигане на максимално използване на естествените им репродуктивни възможности.
  • Изследвания върху суперовулацията и синхронизацията на еструса между донори и реципиенти (крави, овце, кози, биволи), с различни хормонални препарати и схеми в естрален, ранен и късен анестрален сезон с цел усъвършестване на ембриобиотехнологиите при различните видове животни.
  • Разработване на хирургически (лапаратомия, лапароскопия) и нехирургически методи за получаване и трансфер на ембриони (при мишки, зайци, овце, кози и биволи).
  • Изясняване морфологичните особености на ооцити и ембриони от различни видове животни на клетъчно и субклетъчно ниво и видовите различия в динамиката на предимплантационното развитие на ембрионите.
  • Разработване на методи за култивиране на свежи ембриони ин витро и ин виво и за дългосрочното им съхраняване чрез замразяване.
  • Проучване влиянието на биологично активни вещества с нехормонален произход върху репродуктивния потенциал при селскостопански животни.

Научни постижения

Очаквайте скоро най-нова информация…

 
Росен Стефанов
Доцент, Доктор
Call: +359 (0)2 971 13 95 – в. 61
Email: rstefanov@ibir.bas.bg
Христина Благова
Асистент, Докторант
Call: +359 (0)2 971 13 95 – в. 61
Email: hblagova@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.