Годишни отчети

Годишните отчети на постоянните научни звена на БАН се изготвят въз основа на информацията подадена пряко от изследователите на звеното в онлайн платформата SONIX на БАН – https://sonix.bas.bg/bg/

 

Отчет на ИБИР за 2018 година – тук

Годишен отчет на Българска академия на науките 2017 г. – тук.

Отчет на ИБИР за 2017 година – тук

Отчет на ИБИР за 2016 година – тук

Отчет на ИБИР за 2015 година – тук

Отчет на ИБИР за 2014 година – тук

Отчет на ИБИР за 2013 година – тук

Отчет на ИБИР за 2012 година – тук