Втори етап от ННП “РЕПРОБИОТЕХ”

  • Post by:
  • ноември 11, 2019
  • Comments off

На 5-ти Октомври 2019 г. се проведе открито заседание на Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите за изпълнение на Националните научни програми в България. На заседанието проф. Наско Василев, Координатор на ННП „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“, РЕПРОБИОТЕХ, където ИБИР е Партньор 2, представи отчета за първия етап от стартирането на Програмата.

По изпълнение на Програмата изказвания направиха представителите от Министерството на образованието и науката, в лицето на заместник-министъра на образованието и науката – Карина Ангелиева, директорът на дирекция “Наука“ – Милена Дамянова, както и на Министерството на земеделието, храните и горите, в лицето на д-р Макавеев. Заместник-министър Карина Ангелиева изказа становище, че ННП “РЕПРОБИОТЕХ”  представя важни научни резултати за Българското животновъдство и фермерите. На заседанието бе повдигнат въпросът за възможността ННП “РЕПОБИОТЕХ”  да разшири своята дейност в посоката на нови научни разработки за съхраняване на редки и заплашени от изчезване видове в резултат на резките климатични промени и възникването на опасни заболявания.

Представителят на Министерството на земеделието, храните и горите – доктор Макавеев  изказа становище, че тази Програма е не само актуална, но много закъсняла, защото съществува огромна необходивмост от нови и актуални разработки за Българското животновъдство и повишаване ефективността от отглеждане, селекция и размножаване на селскостопанските животни.

Заседанието на Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите за изпълнение на Националните научни програми в България приключи с приемане на отчетите и утвърждаване за изпълнение на следващите етапи от Програмите.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.