Придобиване на ОНС „Доктор“ и „Доктор на науките“

Процедура за придобиване на ОНС „Доктор“ – Пламена Ставрева

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант Пламена Ставревасекция: „ Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите “, ИБИР-БАН – Процедура – тук.

 

Процедури за придобиване на ОНС „Доктор на науките“ – д-р Стефан Манчев

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант в самостоятелна форма на обучение д-р Стефан Манчевсекция: „Имуноневроендокринология„, ИБИР-БАН – Процедура – тук.

 

Архив (Приключили процедури)

1. Процедури за придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Мадлена Нанева Андреева – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Надя Емилова Петрова – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Мая Начева Попова – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Ваня Димитрова Младенова – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Антония Терзиева – Караиванова – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – д-р Десислава Георгиева Градинарска – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Боряна Петкова – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Марина Деянова Христова – виж

Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ –  Силвина Запрянова Запрянова – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – гл. ас. Ивайло Методиев Вангелов – виж

Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – д-р Веселин Петров Василев – виж

– Процедура за защита на научна степен „Доктор на науките“ – доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор – виж

Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – доц. Красимира Олегова Тодорова, дн – виж 

– Процедура за защита на научна степен „Доктор на науките“ – доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен „Доктор“ – главен асистент Десислава Василева Абаджиева – виж

– Процедура за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ – асистент Шина Иванова Пашова – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен „Доктор“ – асистент Елена Стоянова – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен „Доктор“ – асистент д-р Деспина Ваици Пупаки – виж

Процедура за защита на образователна и научна степен „Доктор“ – Камелия Винкетова Петковавиж

– Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ – д-р Мирослав Генов – виж

– Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ – Цветан Стефанов Цветков – виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.