Конкурси за академичната длъжност

 

Конкурси за заемане на академична длъжност „Асистент“ – виж тук

Конкурси за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – виж тук

Конкурси за заемане на академична длъжност „Доцент“ – виж тук

Конкурси за заемане на академична длъжност „Професор“ – виж тук

 

 

Архив (Конкурси за заемане на академични длъжности – приключили процедури)

– Обяви за заемане на академични длъжности – 2019 г. – виж

– Обяви за конкурси за академичната длъжност „Доцент“ – 2018 г. – виж

–  Процедура за заемане на акад. длъжност „Професор“ – доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн  виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – д-р Деспина Пупаки – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дн – виж 

– Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – доц. Красимира Олегова Тодорова, дн – виж 

– Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – секция „Имунохевроендокринология“ – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – секция „Имунобиология на размножаването“ – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – секция „Лаборатория по репродуктивни „ОМИКС“ технологии“ – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – секция „Ембриобиотехнологии при животните“ – виж

 Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ – секция „Молекулярна имунология“ – виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.