Акредитационни програми

Институтът по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” към Българската академия на науките (ИБИР-БАН) предлага обучение на докторанти по следните акредитирани направления:

Акредитирани докторски програми в Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов”
Докторска програма Оценка Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Имунология 9,54 26.01.2023 г.** 4.3 Биологически науки тук тук
Физиология на животните и човека 9,30 30.03.2023 г.** 4.3 Биологически науки тук тук
Ембриология 8,67 13.04.2023 г.** 4.3 Биологически науки тук тук
Клетъчна биология 8,65 13.04.2023 г.** 4.3 Биологически науки тук тук
Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването 9,40 13.04.2023 г.** 6.3 Животновъдство тук тук тук

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.