• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Успешна защита на дисертационен труд

    07.05.2012

    На 24 април 2012 в Заседателната зала на ИБИР „Акад. Кирил Братанов" се състоя открито заседание за провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема “Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродуктивни клетки” за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”, представен от асистент Георги Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към секция Имуноневроендокринология, участник в пректа ReProForce.

    Защитата премина при голям интерес и успешно представяне на докторанта. Професор Качева, директор на ИБИР-БАН, поздрави докторанта за извършената работа и го посочи като пример за научно израстване в образователния център на ИБИР. Тя изрази удовлетворение, от съществуващия в ИБИР потенциал за професионално обучение и израстване и потвърди, че ръководеното от нея звено на БАН е с отворени врати за младите хора.  

    След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно на Георги Георгиев образователната и научна степен „Доктор”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата