• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • С дълбока скръб съобщаваме, че на 27.05.2013 година ни напусна ПРОФ. Д-Р ИВАН КЕХАЙОВ, ДБН

    29.05.2013

    С дълбока скръб съобщаваме, че на 27.05.2013 година ни напусна ПРОФ. Д-Р ИВАН КЕХАЙОВ, ДБН.

    Професор Иван Кехайов е роден във Видин. Завършва Висшия медицински институт в София през 1961, след което работи за кратко като лекар в Добруджа.

    През 1967г. защитава докторат в секцията по имунология на Института по микробиология, БАН. Доктор на биологическите науки е от 1981 (Институт по зоология, БАН). В Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, постъпва като ст.н.с.I ст. през 1986. Ръководител е на секция Молекулярна имунология. Директор на ИБИР в периода 1996-2000г. Председател на научния  съвет на ИБИР. Председател на Билогичната комисия към Фонд „Научни изследвания”. Член на ВАК.

    Професор Иван Кехайов работи по изследвания на експресията на стадий-специфични антигени в тумори и ембрионална тъкан; по идентифициране и характеризиране на тъканно-специфични антигени, въвлечени в автоимунитета; по имунните механизми участващи в патогенезата на диабета и атосклерозата.

    Автор е  на над 50 научни труда, публикувани в международни списания с над 400 цитата, както и на няколко книги. Член е на Международния координационен комитет по Имунология на репродукцията, на Международната асоциация по имунология на репродукцията, на Европейската асоциация по имунология на репродукцията, на Съюза на учените в България.  Носител е на Орден "Кирил и Методи" I ст.

    Огромно признание дължим на професор Кехайов, за това, че той изгради школа в областта на имунологията в България. Учениците му са изявени учени у нас и по света.

    Показа ни не само какъв трябва да бъде един учен, но ни завеща и пример за един истински човек.

    ПОКЛОН!

    ОТ ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. К. БРАТАНОВ” - БАН

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата