• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение относно научен семинар на 25.03.2015

    05.03.2015

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 25 март от 12.30 ч. програмата включва:
    • "ДОМИНИРАНЕ НА ЕФЕКТОРНИ V(gamma)9V(delta)2 КЛЕТКИ СЪС СИЛНО РЕСТРИКТИРАН (gamma)(delta) TCR РЕПЕРТОАР В КРЪВТА НА ФЕТУСА", представя Таня Димова, двм, секция Имунобиология на размножаването, ИБИР-БАН
    • "АСОЦИАТИВНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВРЪЗКАТА НА ПОЛИМОРФНИ МАРКЕРИ В ГЕНИТЕ (TLR 4, PPAR-y2) С ДИАБЕТНА ПАТОЛОГИЯ", представя Ваня Младенова, докторант, секция Ембриобиотехнологии при животните, ИБИР-БАН.
    Заповядайте всички!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата