• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение относно научен семинар на 18.03.2015

    05.03.2015

    Уважаеми колеги,

     На 18 март от 11.30 ч. наш гост е чл.-кор. проф. д-р Чавдар Славов, дмн, който ще представи в Заседателната зала на ИБИР лекция на тема:

    “ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В ДИАГНОСТИКАТА НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА”

    Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) е едно от най-честите състояния при мъжете – 50% от тези на възраст между 51-60 години имат както хистологични елементи, така и клинични изяви. Основният етиологичен фактор са хормоналните колерации в мъжкия организъм. Тези фактори, както и съвременните възможности за диагностика са обект на настоящата лекция.

    Заповядайте всички!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата