• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение за семинар

    12.04.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 20 април 2017 г. от 13.30 ч. В Института по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” с ще се проведе редовен семинар с гост-лектор

    Доцент, д-р Доброслав Крюркчиев, дмн

    Лаборатория по Клинична имунология УМБАЛ „Св. Иван Рилски”,

    Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ, МУ- София

     

     

    на тема:

    ДЕНДРИТНИ КЛЕТКИ В РЕПРОДУКТИВНИЯ ТРАКТ И ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ

     

    Моноцитните дендритни клетки (DCs) са антиген представящи клетки, като тяхната диференциация, степен на зрялост, експресия на ко-стимулаторни молекули и цитокиновата им секреция може да доведе, както до индукция на имунен отговор, така и до реализиране на имунен толеранс. Толерогенни DCs (tDCs) са описани, както репродуктивния тракт, така и в микрообкръжението на злокачествени тумори. Настоящата презентация ще разгледа комуникацията на DCs с други имуносупресивни клетки на имунната система (Tregs и мезенхимни стволови клетки), както и с някои хормони, локализирани, както в репродуктивния тракт така и в микросредата на злокачествените тумори.

     

    ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ!


     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата