• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение за семинар на 15.06.2016

    13.06.2016

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 15 юни 2015 г. от 13.00 ч. В заседателната зала ще се проведе редовният семинар на ИБИР при следната програма:
    1.    Биологични характеристики на сперматозоидите при кучета с доброкачествена хиперплазия на простатата – първоначални резултати  - Д. Градинарска1, М. Генов2, Д. Даскалова1, М. Иванова1
    1Институт по биология и имунология на размножаването – Българска академия на науките, 2Централна ветеринарна клиника – София

    Доброкачествената хиперплазия на простатата (ДПХ) е широко разпространено нарушение при некастрираните мъжки кучета над 5 годишна възраст. Състоянието е резултат от андрогенна стимулация или изменено андроген:естрогеново съотношение. При някои кучета, хиперплазията може да се прояви още от 2 годишна възраст с тенденция за развитие на цистозни изменения около 4-5 годишна възраст. Разпространението на състоянието се увеличава с възрастта, засягайки приблизително 90% от кучетата в напреднала възраст.
    Целта на настоящите изследвания е да се анализират различия в размера и структурата на простатата и в качеството на спермата на здрави кучета и кучета с ДПХ.
    Опитите бяха проведени при 8 асимптоматични кучета от различни породи. След извършени ехографски и рентгенографски изследвания, животните бяха разпределени в две групи: здрави кучета и кучета с доказателства за ДПХ.
    Получените ехограми и рентгенограми показаха специфични различия в размера и структурата на простатата. Чрез компютърно-асистиран спермоанализ бяха установени статистически значими различия в мотилитета и скоростните параметри на сперматозоидите в полза на здравите кучета. Новост е установената интересна тенденция за по-малка ареа (площ) на главичката на подвижните сперматозоиди при кучета с ДПХ, в сравнение със здравите кучета.

    2.    “Експресия на активационната молекула HLA-DR при регулаторни и конвенционални Т клетки”
    Румяна Сусуркова, секция “Имунобиология на размножаването”, ИБИР - БАН
    Регулаторните Т клетки представляват малка популация Т лимфоцити, свързани с поддържането на имунологична толерантност в организма. В настоящото проучване изследвахме активационния маркер HLA-DR при жени с успешно преминала бременност (контроли) и жени, с репродуктивни неуспехи (пациенти). Получените резултати показват значилно по-нисък процент HLA-DR + естествени Т регулаторни клетки при пациентите в сравнение с контролите. Обратното съотношение бе установено при конвеционалните (нерегулаторни) Т клетки.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата