• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Съобщение за семинар на 14.12.2016 г.

    02.12.2016

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 14 декември 2016 г. от 12.00 ч. В заседателната зала ще се проведе редовният семинар на ИБИР при следната програма:

    1. 1.     БИОАКТИВНА ДОБАВКА ПРОВОКИРА ПРОМЯНА В  БРОЯ НА КОПИЯТА МИТОХОНДРИАЛНА ДНК В РАЗЛИЧНИ МИШИ ТЪКАНИ

    Десислава Абаджиева, гл. ас, д-р, Секция „Имуноневроендокринология“, ИБИР

    Митохондриите са много важни за клетката структури, притежаващи собствена ДНК, тъй като те произвеждат по-голямата част на аденозин трифосфат (ATP), чрез системата на окислително фосфорилиране, базирана на пет (I-V) протеинови комплекса, частично кодирани от митохондриалната ДНК (mtDNA). Споменатият процес за обезпечаване енергийните нужди на клетките е зависим и от електронните носители, разположени във вътрешната мембрана на митохондриите, които обаче могат да избегнат цикъла на окислително фосфорилиране (приблизително около 2%) и да доведат до образуването на супероксид. Свободните радикали атакуват не само mtDNA, но и ядрената ДНК, протеините, липидите; доказано е ин витро и ин виво, че те провокират развитието на тумори. Размерът на mtDNA и броят на копията в една митохондрия са видово, тъканно и клетъчно специфични. Промени в митохондриалната плътност на ДНК (брой копия на mtDNA) в различни тъкани, се очертава като възможен биомаркер за митохондриална дисфункция, и е рисков фактор за разнообразни кардиометаболитни заболявания, тумори, неблагоприятни въздействия в перинаталния период. Тези наблюдения провокираха хипотезата на настоящето ни изследване, а именно, че  добавянето на биоактивни компоненти, като минерали, полифеноли, витамин Е в храната на мишки, с цел потискане образуването на свободни радикали, би могло  да повлияе броя копия mtDNA в различни тъкани /сърце и матка/.

     

    1. 2.     РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО И НЕЗБАВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХЕРБИЦИДА ГЛИФОЗАТ (ROUNDUP)

    Юлия Караиванова, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” 

    Днес населението на планетата Земя стремглаво нараства, а природните ресурси драстично намаляват. Глобалната хранителна криза, която изостря крайните бедност и глад и нарастващото социално напрежение, наложи отглеждането на ГМО културите през последните повече от 30 години. Сега повече от 80% от земята отдадена за ГМ култури притежава поне един генетичен елемент на толерантност към хербициди. Корпоративният гигант  „Монсанто” създаде група генетично модифицирани култури и едновременно използва като рекламна платформа за промотиране на ГМ културите, като решение на кризата и се облагодетелства, водейки продължителна кампания на дезинформация, за да убеди правителствените агенции, земеделските производители и населението като цяло, че хербицидът „Раундъп” е ”безопасен” – дори насърчава фермерите да пръскат колкото Roundup е необходим, за да се преборят с плевелите. Почти всички тези култури са посадени с Roundup-ready семена и храните от тези култури попадат в организма ни ежедневно. Това крие огромен риск за здравето! Глифозатът – активната съставка на популярния хербицид „Раундъп“ и много други хербициди – е класифициран като „възможен канцероген за човека“, според СЗО. Глифозатът е отрова, разстройва способността на тялото да се прочиства,  води до дисбаланс и е в основата на много хронични заболявания, свързвани с репродукцията и със стареенето.

    ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата