• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Среща на партньорите по Национална научна програма "РЕПРОБИОТЕХ"

    21.01.2019

    Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ при Българска академия на науките е утвърден като Партньор 2 към Национална научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България – РЕПРОБИОТЕХ“, споразумение Д01-213 от 28.11.2018 г.

                Във връзка с изпълнение на Програмата на 16.01.2019 г. в Тракийски унивеситет, град Стара Загора,  се проведе среща между партньорите на ННП РЕПОРБИОТЕХ, на която бяха представени  основните цели и задачи на Програмата.

                 Изследователският колектив от ИБИР, начело с ръководителя на Програмата - проф. д-р Мария Иванова, представи своите ангажименти по изпълнение на научния и финансов план. Предстоящите разработки са подчинени на идеята за обединение на знанията и уменията на специалистите в областта на репродуктивните биотехнологии при селскостопански животни, избягване фрагментирането на научните и приложни изследвания. Чрез практическо внедряване на иновации с икономическа ефективност да се постигне ефективно подпомагане на българското животновъдство, ускорено възпроизводство и увеличаване на животинската биомаса за нуждите на населението. Популяризирането на нови знания, чрез организиране на срещи и отпечатване на справочници, ще спомогне за осъществяване на по-тесни контакти с животновъди и фермери.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата