• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Семинар по проблеми на рецептор за напреднало гликирани продукти

    04.06.2011

    Институт по Биология и Имунология на Репродукцията „Акад. Кирил Братанов“, Българска Академия на Науките-БАН, организира семинар на тема: „Рецептор за напреднало гликирани продукти (RAGE) и ‘опасни’ RAGE лиганди: факти и предпоставки за потенциална роля в овариалната вродена имунна функция.“

    Семинарът ще се проведе на 09.06.2011г. от 11 ч в Заседателната зала на ИБИР, бул. „Цариградско шосе“ 73. Докладът по темата ще бъде изнесен от гл. асистент Ивайло Методиев Вангелов.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата