• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Семинар по проблемите на генната експресия в ядра на незрели мъжки гамети от селскостопански животни

    02.06.2011

    Секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ към Институт по Биология и Имунология на Репродукцията „акад. Кирил Братанов“, Българска Академия на Науките-БАН, организира семинар на тема „Ефект на цАМФ върху транскрипцията в ядра от незрели мъжки гамети на селскостопански животни“.
    Семинарът ще се проведе на 08.06.2011г. от 11ч в Заседателната зала на ИБИР, бул. “Цариградско шосе“ 73. Докладът по темата ще бъде изнесен от гл. асистент Кремена Митева.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата