• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Семинар "Микроманипулационни техники (ICSI, PGD, zona hatching, нуклеарен трансфер, трансфер на цитоплазма и др.) ...

    12.11.2012

    На 21 ноември 2012г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе семинар "Микроманипулационни техники (ICSI, PGD, zona hatching, нуклеарен трансфер, трансфер на цитоплазма и др.), използвани в програмите за асистирана репродукция при хора и животни". Доклад по темата ще изнесе доц. Пламен Тодоров, дб. Каним интересуващите се от въпроса колеги да присъстват на семинара.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата