• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • СЪОБЩЕНИЕ за семинар на 13 юли 2016 от 12.00 ч.

    11.07.2016

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,
    На 13 юли 2016 г. от 12.00 ч. В заседателната зала ще се проведе редовният семинар на ИБИР при следната програма:
    Неопределеност и пластичност в имунната система
    Чавдар Василев, Институт по микробиология "Стефан Ангелов"-БАН

    Прието е имунният отговор да се разглежда като предвидима и ясна поредица от междуклетъчни и междумолекулни взаимодействия, които помагат на организма да се защити в среда с различни видове опасни за него патогени.
    През последните години, обаче, стана очевидно, че много от старите схващания за простотата на този процес се отхвърлят, защото се натрупват данни за значителни промени в отделните клетки на имунната система в хода развитието на имунния отговор. Една от тези промени е т. нар. "рецепторно редактиране", което води до нова специфичност на антиген-специфичните рецептори на В- и на Т- лимфоцитите. Ще бъдат разгледани и други примери за клетъчна пластичност. Промени могат да претърпят дори циркулиращи антитялови молекули. Ще бъдат разгледани и биологичните свойства и лечебният потенциал на антитела с индуцирана полиспецифичност.
    Заповядайте всички!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата