• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • СЪОБЩЕНИЕ за академична лекция на 23 март 2016 г.

    14.03.2016

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    На 23 март от 14.30 ч. наш гост е проф. д-р, Златко Кълвачев, дмн, който ще представи лекция на тема:

    “ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМНИ ВИРУСИ: РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ"

    Човешките папиломни вируси (human papillomaviruses, HPVs) са най-разпространените полово предавани вируси. Те не се изолират и намножават in vitro, поради което не могат да бъдат пречистени и подложени на директен биохимичен и антигенен анализ. Това наложи класифицирането им в генотипове, а не в серотипове, като досега са идентифицирани над 300 различни HPV генотипа. HPVs са отговорни за широк спектър от заболявания, както доброкачествени, така и злокачествени. Използването на молекулярни вирусологични методи за установяване и проучване на инфекцията с HPV убедително демонстрира, че някои HPV типове са етиологично свързани с развитието на цервикален, орален, ларингеален, кожен и други видове рак. Поради това е важно да се разбере патогенезата на HPV инфекцията, молекулярните механизми на вирусната регулация, факторите, които влияят на разпространението, персистенцията и/или прогресията към рак. Настоящата презентация обсъжда различни молекулярни аспекти на HPV, заедно със специфичните особености на диагностиката, лечението и профилактиката на тази инфекция.

    Заповядайте всички!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата