• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Семинар на тема: “Рецептор за крайни продукти с напреднало гликиране (RAGE) и опасни RAGE лиганди: факти и предпоставки за потенциална роля във вродения имунитет в овариалната функция”

    21.06.2011

    На 16 юни от 11.00 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН беше проведен семинар на тема: “Рецептор за крайни продукти с напреднало гликиране (RAGE) и опасни RAGE лиганди: факти и предпоставки за потенциална роля във вродения имунитет в овариалната функция”. Семинарът беше представен от главен асистент Ивайло Методиев Вангелов.
    Темата на семинара предизвика интереса на всички участници. Зададени бяха редица въпроси относно ролята на RAGE изследванията и тяхното приложение при жени с репродуктивни проблеми. Направено е предложение представените научни изследвания да се разширят и оформят в дисертационен труд.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата