• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Резултати от проведената атестация на научноизследователския екип на ИБИР - БАН

    08.08.2019

     

            Институт по биология и имунология на размножаването при Бйлгарска академия на науките проведе атестация на научноизследователския си състав по методика, утвърдена от Българска академия на науките, за периода 2015 - 2018 година, резултатите от която публикуваме тук! 

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата