• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен секционен семинар

    28.09.2020

     

             На основание заповед №66/21.09.2020 г. на директора на ИБИР - БАН, на 30.09.2020 г. /сряда/ от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен секционен съвет на секция „ Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” с цел отчисляване с право на на защита на Мирослав Генов, задочен докторант по специалност ш.04.02.01.“Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3 “Животновъдство“, област ш.6 “Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

        Поканени са всички заинтересовани!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата