• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    Съобщение

     На 5 декември от 12 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертацията на Боряна Димитрова Петкова, редовен докторант  по научна специалност "Имунология", ш. 01.06.23 с работно заглавие "Изследване на имуномодулиращия цитокин ИЛ10 в кръвната циркулация и на майчино-феталната граница при нормална и патологична бременност" .

    Поканват се всички с интерес към темата!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата