• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд

    05.04.2019

    СЪОБЩЕНИЕ 

        Уважаеми колеги,

        На 11.04.2019 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема „Профил на гама делта Т клетките по време на бременността при жената“, представен от Антония Илиева Терзиева-Караиванова, редовен докторант към сек. „Имунобиология на репродукцията” по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. - „Биологически науки”, област на висше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4.

     

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата