• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Разширен секционен семинар

    23.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 5 декември 2017 г. от 11 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертационния труд на Милена Стефанова Костадинова, задочен докторант по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 на 01.01.2018 г.

    Тема на дисертационния труд:  „Взаимодействие между мезенхимни стволови клетки и туморни клетки”

    Поканата е към всички с интереси към темата на дисертационния труд.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата