• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Първи резултати по ННП "РЕПРОБИОТЕХ"

    18.02.2019

          Работен колектив от Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ при Българска академия на науките,  заедно с колеги от работния колектив на Тракийски унивеситет, град Стара Загора, проведоха съвместни експерименти във връзка с изпълнението на научно-изследователската програма по ПР2 към Национална научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България – РЕПРОБИОТЕХ“, споразумение Д01-213 от 28.11.2018 г.

           За провеждане на опитите е ползвана съвместно базата и апаратура на на ТУ, Ст. Загора, както и наличната високоспециализирана апаратура на ИБИР. Обединението на усилията и научните идеи на специалисти по репродукция и репродуктивни биотехнологии при животните, даде възможност да се постигнат първите успешни резултати, с практическо приложение.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата