• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Публична защита на дисертационен труд

    02.10.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

         На 25. 10. 2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху митохондриалния статус в яйчници и епигенетични маркери в ооцити на суперовулирани мишки, получавали комбинирана биодобавка”, представен от Ваня Димитрова Младенова,редовен докторант към сек. „Имуноневроендокринология”, ИБИР-БАН с научен ръководител доц. Елена Кистанова, дб.

         Материалите по защитата на дисертационния труд са на интернет страницата на ИБИР (http://ibir.bas.bg).

         Поканени са всички заинтересовани!

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата