• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Публична защита на дисертационен труд

    17.06.2019

    ОБЯВА

         На 28.06.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жената“, представен от Антония Илиева Терзиева-Караиванова, редовен докторант към сек. „Имунология на размвожаването”, ИБИР-БАН с научен ръководител доц. д-р Таня Димова.

         Материалите по защитата на дисертационния труд са на разположение в Библиотеката на института, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, както и на интернет страницата на ИБИР (http://ibir.bas.bg).

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата