• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проведе се валидиране на винетна марка в рамките на ИЗЛОЖБА НА ИБИР - БАН в чест на 150 години БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

    26.11.2019

         Днес, 26. 11. 2019 година, от 13:30 часа в главното фоайе на Българска академия на науките /ул. „15- ти ноември“ № 1/ Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ - Българска академия на науките (ИБИР - БАН) откри своята изложба на тема: „Ролята на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ - Българската академия на науките (ИБИР - БАН) за развитието на репродуктивната биология и имунология” и представя марка на ИБИР -  БАН с персонализирана винетка в чест на 150 години от създаването на Българска академия на науките.

         Изложбата представя главните моменти от създаването и развитието репродуктивната имунология като дисциплина, развитието на ИБИР – БАН, ролята на ИБИР - БАН в създаването на първите международни общества по имуноогия на репродукцията.

         Персонализираната винетка на марката представя събитие със световно значение: създаването от акад. Кирил Братанов, съвместно с бъдещия Нобелов лауреат по медицина (2010) професор Робърт Едуардс, на Международния координационен комитет по имунология на репродукцията (ICCIR). Приносът на България в създаването на международното общество, занимаващи се с проблемите на репродукцията и ролята на имунната система в тях е подчертан от проф. Едуардс през 2010 год., по време на лекцията му пред Нобеловия комитет, където отново посочва и показва кадри от създадената организация в България и първото ѝ събиране през далечната 1967 година.

         По повод на това един от бащите на трансплантационната имунология - проф. Рупърт Билингам, постдокотрант на проф. Медауар – Нобелов лауреат по медицина за откриването на придобития имунен толеранс, ще каже през 1980 год.:

         „... Нека никога да не забравяме, че ако не беше България, ако не беше нашият скъп приятел Кирил, ние никога нямаше да бъдем събрани тук, като учени, които се занимават с един толкова важен за човечеството проблем – репродуктивната биология и имунология“.

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата